VUR | Verklaring Uniforce Registratie

De Verklaring Uniforce Registratie (VUR) is een verklaring die Uniforce Group jaarlijks afgeeft aan een Uniforce Professional (UP’er) wanneer zijn of haar dossier op orde is.

Uniforce Group controleert het dossier van de up’er zorgvuldig en zorgt ervoor dat iedere up’er zich houdt aan de afspraken van de uitvoeringsovereenkomst die is gesloten tussen de up’er, de DUBV en Uniforce Group.

Als je als up’er een VUR hebt, zal jouw arbeidsrelatie met je opdrachtgever zich niet  kwalificeren als een arbeidsovereenkomst. Je overhandigt aan je opdrachtgever of intermediair een kopie van de VUR, een kopie van je identiteitsbewijs en een kopie van de verklaringsbrief van de Belastingdienst. Hiermee wordt je opdrachtgever door de Belastingdienst gevrijwaard, van aan hem op te leggen naheffingen. Het gaat hierbij om: naheffingen loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw die voortkomen uit de werkzaamheden die door jou bij de opdrachtgever zijn verricht.

VUR al sinds 2008 geaccepteerd door de Belastingdienst

VURSinds 2008 heeft Uniforce Group een Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en het UWV. De Belastingdienst verklaart in een begeleidende brief: “Deze verklaring, in combinatie met de door u opgestelde Verklaring Uniforce Registratie en een afschrift van een geldig identiteitsbewijs, kan de Uniforcer aan zijn opdrachtgever overhandigen. Deze laatste is dan gevrijwaard van aan hem op te leggen naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw ter zake van de door de Uniforcer bij hem verrichte werkzaamheden”.

VUR voor opdrachtgevers

Belangrijk voordeel is dat de opdrachtgever of intermediair gegarandeerd nooit werkgever wordt van de Uniforce professional met een geldige VUR. Ben je opdrachtgever of intermediair en heb je een VUR ontvangen van een professional? Lees dan hier verder.

Tip: Ontvang maximaal eenmaal per maand het belangrijkste nieuws over de flexmarkt en Uniforce. Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

Uniforce Professionals

VUR

“…bijkomend voordeel is dat je ook kunt terugvallen op het sociaal stelsel. Ik heb daar zelf gebruik van kunnen maken. Kwam uit een lange klus, het was midden in de crisis. Het duurde wat langer voor ik weer wat nieuws had. En als het dan echt lang duurt en tegenzit is het fijn dat er een tijdelijk vangnet is.“
“Ik werk al een aantal jaar als senior technisch consultant bij de Belastingdienst. Heb daar al enkele langlopende projecten gedaan. Van Architectuur-ontwerp tot implementatie. Met soms hoge politieke druk. We werken onder het vergrootglas van de media. En met grote getallen. Dat is natuurlijk machtig interessant.”

Contact formulier

Afspraak maken?

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.

0341-416500

info@nulluniforce.nl

Skype