Klachtencommissie

Door Uniforce Group is een klachtencommissie aangesteld voor opdrachtgevers en intermediairs van Zelfstandig Professionals. Deze klachtencommissie draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van ingediende klachten. Onder een klacht wordt verstaan: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door een bij Uniforce aangesloten Zelfstandig Professional. U kunt hier het volledige klachtenreglement inzien.