Home/Kenniscentrum/Gebruikelijk loon regeling 2023

Blog

Gebruikelijk loon regeling 2023

Hieronder staat de informatie over de nieuwe wetgeving voor de bepaling van het gebruikelijk jaarloon van een DGA die 1 januari 2023 is ingegaan.

In de meeste gevallen hanteerden wij de zogenaamde afroommethode en in enkele gevallen de vergelijkingsmethode. Nu is de afroommethode komen te vervallen als officiële methode voor de bepaling van het gebruikelijk loon en de vergelijkingsmethode is veranderd/vereenvoudigd. Door een uitspraak van de Hoge Raad moest de Belastingdienst af van algemeen geldende richtlijnen zoals de afroommethode en meer toe naar een individuele bepaling van het gebruikelijk loon. De nieuwe gedragslijn wordt beschreven in de LB Wet (toepassingsregels gebruikelijk loon; Wet LB, art.12a, lid 1, letter C) en wordt als volgt omschreven:

Heeft u een aanmerkelijk belang in een bv en verricht u ook werkzaamheden voor deze bv, dan moet uw loon in 2023 vastgesteld worden op het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:

  • het loon van de meestverdienende werknemer in uw bv of verbonden bv’s, of
  • het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, of
  • € 51.000.

Omdat de Uniforce Professional de enige werknemer is van de DUBV, dient er gekozen te worden voor de hoogste van de 2de en 3de optie. Er kan alleen voor € 51.000 worden gekozen als aangetoond is dat er geen informatie beschikbaar is over de meest vergelijkbare dienstbetrekking of als het loon daarvan lager is dan € 51.000. Als eerste stap dienen we daarom te vragen bij de opdrachtgever wat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Wij hebben daartoe een formulier ontwikkeld dat vanuit de DUBV aan de opdrachtgever kan worden aangeboden. Een ingevuld en ondertekend formulier in het dossier geeft de zekerheid dat de gebruikelijk loonregeling juist is toegepast. Ook indien er op het formulier wordt aangegeven dat de informatie niet beschikbaar is of wordt gesteld (optie C).

Download hier het Formulier gebruikelijk loon 2023 of Formulier gebruikelijk loon 2023 Engels.

Ook als er langs deze methode op een gebruikelijk loon van € 51.000 uitgekomen wordt, adviseren wij om minimaal te kiezen voor een jaarloon op max dagloon niveau (€ 66.956 per jaar in 2023) als de omzet en de financiële planning dit toelaat. Dit is enerzijds voor extra zekerheid zolang we nog niet precies weten hoe de Belastingdienst bij een eventuele controle met deze nieuwe regeling om zal gaan en anderzijds omdat dit max dagloon niveau het optimum van de Nederlandse Sociale Zekerheid is.

LET OP!
Om de jaarstukken van de DUBV goed te kunnen keuren en een Certificaat van Loondienst (VUR) af te kunnen geven, is het voor onze backoffice van belang om het ingevulde (optie A, B of C) en ondertekende formulier in het dossier te hebben. Indien er vragen of twijfels zijn over de toepassing of uitvoering van deze nieuwe regeling, neem dan eerst even contact met ons op om even af te stemmen. We weten dat de Belastingdienst hoe dan ook erop zal letten of de verhouding omzet/loon niet teveel van jaar tot jaar gaat afwijken. Juist daarom zullen wij soms adviseren om voor een hoger loon te kiezen of in elk geval om de daling van het ene naar het volgende jaar niet te groot te laten zijn als de omzet ongeveer hetzelfde is gebleven.

Delen op social media