Home/Kenniscentrum/Gebruikelijk loon regeling 2024

Blog

Gebruikelijk loon regeling 2024

Via deze weg informeren wij jullie graag over de bepaling van het gebruikelijk jaarloon van een DGA voor 2024.

Nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2023
Zoals jullie weten is jullie DUBV een werkgever die aantoonbaar aan alle werkgeversverplichtingen dient te voldoen om het Uniforce-concept werkend te houden. Eén van die verplichtingen is het uitbetalen van het ‘gebruikelijk loon’. De afroommethode is komen te vervallen als officiële methode voor de bepaling van het gebruikelijk loon en de vergelijkingsmethode is veranderd/vereenvoudigd. Door een uitspraak van de Hoge Raad moest de Belastingdienst af van algemeen geldende richtlijnen zoals de afroommethode en meer toe naar een individuele bepaling van het gebruikelijk loon. De nieuwe gedragslijn wordt beschreven in de LB Wet (toepassingsregels gebruikelijk loon; Wet LB, art.12a, lid 1, letter C) en wordt als volgt omschreven:

Heeft u een aanmerkelijk belang in een bv en verricht u ook werkzaamheden voor deze bv, dan moet uw loon in 2024 vastgesteld worden op het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:

  • het loon van de meestverdienende werknemer in uw bv of verbonden bv’s, of
  • het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, of
  • € 56.000.

Voor de Uniforce Professional
Omdat de Uniforce Professional de enige werknemer is van de DUBV, dient er gekozen te worden voor de hoogste van de 2de en 3de optie. Er kan alleen voor € 56.000 worden gekozen als aangetoond is dat er geen informatie beschikbaar is over de meest vergelijkbare dienstbetrekking of als het loon daarvan lager is dan € 56.000.

Als eerste stap dienen we daarom te vragen bij de opdrachtgever wat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Hiervoor kunnen jullie het formulier gebruiken dat vanuit de DUBV aan de opdrachtgever kan worden aangeboden. Een ingevuld en ondertekend formulier in het dossier geeft de zekerheid dat de gebruikelijk loonregeling juist is toegepast. Ook indien er op het formulier wordt aangegeven dat de informatie niet beschikbaar is of wordt gesteld (optie C).

Download hier het formulier gebruikelijk loon 2024 Formulier gebruikelijk loon 2024. De Engelse variant download je hier Formulier gebruikelijk loon 2024 engels.

56.000 uitgekomen wordt, adviseren wij om minimaal te kiezen voor een jaarloon op max dagloon niveau (€ 71.628 per jaar in 2024) als de omzet en de financiële planning dit toelaat. Dit is enerzijds voor extra zekerheid zolang we nog niet precies weten hoe de Belastingdienst bij een eventuele controle met deze nieuwe regeling om zal gaan en anderzijds omdat dit max dagloon niveau het optimum van de Nederlandse Sociale Zekerheid is.

Delen op social media